KATEGORIJE
BRENDOVI
lang:

Korišćenje stranica

Korišćenje stranica

Korisnik web stranice se obavezuje:

  -da neće unositi ili distribuirati putem web stranice sadržaje koji su suprotni zakonskim propisima, sadržaje kojima se vređaju tuđa prava i interesi te preteće, vulgarne,  pornografske i slične sadržaje.

  - da neće kršiti prava intelektualnog vlasništva, da neće dokumente, podatke i informacije objavljene na web stranici reprodukovati ,distribuirati ili na bilo koji način  koristiti u komercijalne svrhe  već za lične potrebe  uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava bilo davalaca usluge ili trećih lica.

Korisnik web stranice/kupac garantuje i snosi odgovornost za unos tačnih i potpunih podataka prilikom registracije i ispunjavanja obrasca kod kupovine u web shopu.

Korišćenjem sadržaja ovih web stranica Korisnik web stranice/kupac  prihvata  sve rizike koji nastaju iz tog korišćenja  te prihvata korišćenje sadržaj web stranica/Webshop isključivo  za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.  

Davalac usluge/prodavac ne garantuje za tačnost, istinitost ili pouzdanost  bilo koje informacije i podatka sačuvanih na web stranicama ukoliko i kada su podaci preuzeti iz nekog drugog izvora.

Davalac usluge/prodavac ne snosi odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slučajnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe bilo koje od informacija dostupnih na web stranicama.

Davalac usluge/prodavac neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga ili prekida internet veze prilikom korišćenja Webshop-a niti će odgovarati ili snositi troškove za  korišćenje kompjuterske opreme i telekomunikacijskih sistema radi pristupa web stranicama i internet trgovini.

Davalac usluge/prodavac ima pravo da  spreči  pristup korisnicima na web stranice na kojima se obavljaju radnje suprotne ovim opštim uslovima korišćenja i po tom osnovu  ne snosi nikakvu odgovornost.

 

Zaštita privatnosti

Davalac usluge (prodavac) - se obavezuje da pruža zaštitu  ličnih podataka kupaca na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima koji su bitni za ispunjavanje obaveze prema kupcima.

Prodavac neće nedozvoljeno distribuirati podatke o kupcima ili uključivati kupce u marketinške projekte ili kampanje bez dozvole kupca.

Svi podaci o korisnicama i kupcima strogo se čuvaju  i dostupni su samo zaposlenim licima kojima su ti podaci potrebni  za obavljanje posla.

Označavanjem određenog polja (kućice) na web stranicama smatra se da korisnik pristaje  na prikupljanje, korišćenje, obradu i prenošenje ličnih podataka potrebnih za korišćenje web stranica i za davanje podataka trećim licima radi izvršavanja usluge prema korisniku/kupcu  kao i za potrebe vlastitih evidencija i baze podataka te za obaveštavanje korisnika o novim proizvodima i uslugama.

Davalac usluge/prodavac  omogućuje korisnicima/kupcima pristup njihovim ličnim podacima kako bi osigurao da su lični podaci tačni, potpuni i ažurirani. Ako korisnici /kupci zatraže brisanje ličnih podataka, davalac usluge će to omogućiti ali time korisnici  pristaju da im se onemogući pristup  određenim sadržajima na web stranicama.